05-03-2020

De werkcommissie “Wonen op hoogte” is begonnen. Op 26 en 27 februari vond het eerste ontwerpatelier in Tilburg plaats om te leren van de huidige praktijk rondom hoogbouwprojecten. Het Van Eesteren Museum onderzoekt en benoemt in samenwerking met het College van Rijksadviseurs en op basis van concrete locaties in de gemeenten Amersfoort, Amsterdam en Tilburg de kwaliteit en specifieke randvoorwaarden voor wonen in hoogbouw. Het is een programma dat ik samen met Anouk de Wit (directeur Van Eesteren Museum) heb opgezet.

De werkcommissie bestaat uit een interdisciplinair team van vijf ontwerpers (Minouche Besters, Ard Hoksbergen, Filique Nijenmanting, Eric-Jan Pleijster en Martine Vledder) dat op basis van vier ontwerpateliers tot meerdere aanbevelingen en richtlijnen voor hoogbouw zal komen. Het uiteindelijke product is een advies dat in september 2020 namens het Van Eesteren Museum en het College van Rijksadviseurs aan de minister van Binnenlandse Zaken zal worden aangeboden. Voor de invulling van het traject fungeren de vooroorlogse “Commissie voor den hoogen bouw” (1929-1933) en de naoorlogse “Commissie Hoogbouw-Laagbouw” (1956-1961) als inspiratiebron. In die laatste commissie zat ook Jakoba Mulder.