Projectleider en redacteur
Opdrachtgever: Van Eesteren Museum

Wonen op hoogte is een programma dat ik samen met directeur Anouk de Wit heb opgezet en inhoudelijk leidde. We wilden de voor- en nadelen van hoogbouw binnen de huidige woningbouwopgave verkennen en deden dat samen met een multidisciplinaire werkcommissie. De werkcommissie bestond uit Minouche Besters, Ard Hoksbergen, Filique Nijenmanting, Eric-Jan Pleijster en Martine Vledder.

Met de werkcommissie Wonen op hoogte wilden we leren van de huidige praktijk rond hoogbouwprojecten. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Zijn er opgaven blijven liggen? Zijn de gevolgen van de ontwikkeling op het gebied genoeg doordacht? Het traject van de werkcommissie bestond uit drie tweedaagse ontwerpateliers, samen met de gemeenten Tilburg, Amsterdam en Amersfoort. De ateliers waren in februari, juli en augustus 2020.

Tijdens de ontwerpateliers probeerde de werkcommissie de lokale onderzoeksvragen aan te scherpen, bij voorkeur op meerdere schaalniveaus. Het ging dus niet alleen om een specifieke invulling van woontorens, maar ook om de programmatische organisatie binnen een groter ontwikkelgebied. In september en oktober 2020 organiseerden we een aantal inhoudelijke sessies met projectontwikkelaars, architecten en woningcorporaties. Het doel daarvan was om de bevindingen en aanbevelingen van de werkcommissie aan te scherpen.

Het onderzoekstraject leidde tot het rapport dat u hier kunt lezen. Het is een pleidooi geworden om hoogbouw als een gebiedsontwikkeling in te zetten. We willen ambtenaren, projectontwikkelaars en ontwerpers graag inspireren met onze aanbevelingen. Ook hopen we dat het gesprek over de voor- en nadelen van wonen op hoogte door dit rapport meer integraal, constructiever en ambitieuzer kan worden gevoerd.

Werkcommissie met medewerkers van het Van Eesteren Museum, de gemeente Tilburg en voormalig Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt in Tilburg.

Rapport Wonen op hoogte