Ophalen verhalen

Het programma van de DATAstudio startte in juli 2016 met het ophalen van verhalen in Woenselse Heide en de Tempel. Wat waren de vragen, behoeften, ambities en wensen van de burgers in dit deel van Eindhoven? In samenwerking met Kennisland parkeerden we onze DATAbus in het Henri Dunantpark en haalden met een tienkoppig team in een week 23 verhalen op bij bewoners om hun behoeften te peilen. We schreven deze verhalen uit en publiceerden ze online na een check met de geïnterviewden. Ieder gesprek startte met de vraag: hoe is het om in deze buurt te wonen?

Foto’s: Wieteke Vrouwe

Datawoestijnen

We analyseerden de verhalen en al snel doemde het beeld op van een groeiende kloof tussen de oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers, tussen jong en oud, tussen hoog en laag opgeleiden en tussen arm en rijk. De impact van technologie op het leven van mensen bleek daarnaast nihil. We koppelden de verhalen aan beschikbare data en hieruit bleek dat vraagstukken zoals eenzaamheid of angst voor verandering niet tot nauwelijks door data worden ondersteund. We noemden deze hiaten datawoestijnen en organiseerden tijdens de Dutch Design Week 2016 een ontwerpsessie hierover. We spraken met ambtenaren, ontwerpers, dataspecialisten, wetenschappers en burgers over welke alternatieve manieren van informatie verzamelen nodig zijn om deze woestijnen te ‘bewateren’. Uit de ontwerpsessie kwam een vrij eenduidige conclusie naar voren: harde data moet altijd met zachte informatie worden verrijkt om vraagstukken daadwerkelijk te kunnen duiden.

Foto: Jeroen van de Wiel

MapLab

Educatief programma

Wij wilden weten: hoe ziet de wijk eruit door de ogen van kinderen? Hoe verrijken zij de bestaande kaart met hun zachte informatie? Het resulteerde in het programma MapLab: een driedelige workshop voor basisschoolleerlingen in de leeftijd 7 – 10 jaar. MapLab is ontwikkeld door Anab Jain en de Eindhovense educatief ontwerpers Beam it Up in samenwerking met het projectteam van de DATAstudio. De kinderen brengen de omgeving van hun school in kaart: van ‘eng steegje’ tot ‘beste verstopplek’. Hun bevindingen in de vorm van foto’s, verhalen en tekeningen worden verzameld op een digitale kaart van Eindhoven: https://maplabkids.nl. Een door de DATAstudio nieuw ontwikkelde applicatie. Hierdoor krijgen we op een kwalitatieve manier inzage in de belevingswereld van een doorgaans buitengesloten, maar interessante doelgroep.

Foto’s: Fieke van Woerkom

Woenseltopia

In de loop van 2017 ontwikkelden we in samenwerking met Play the City de serious game Woenseltopia. Het spel bood burgers, experts en ambtenaren de kans om de mogelijkheden van data voor het verbeteren van hun buurt al spelenderwijs met elkaar te verkennen. Het spel is een interessant instrument voor het ophalen en benoemen van opgaven, maar ook voor het bespreken en testen van nieuwe ideeën bij bewoners. Het spel is imaginair doordat er op een nacht een geheimzinnige muur rondom Woenselse Heide en de Tempel verschijnt waardoor het negen jaar lang onmogelijk wordt om deze buurten te verlaten. Spelers moeten vervolgens op basis van beschikbare data voor voldoende voedsel en gezondheidszorg, geschikte woningen en openbare ruimte zorgen. Hoeveel koeien zijn er nodig wanneer iedereen vlees blijft eten en is dat fysiek wel in te passen? Is het een idee om parkeerplaatsen op te offeren voor moestuinen? Kunnen delen van woningen van alleenstaande ouderen door anderen worden gebruikt?

Foto: Linda Vlassenrood

Embassy of Data

De Embassy of Data vormde met 63.000 bezoekers het succesvolle sluitstuk van het driejarige programma van de DATAstudio tijdens de Dutch Design Week 2017. De ambitie was om met de ambassade meer bewustzijn te creëren over de mogelijkheden en kansen van data, maar ook van de bedreigingen én tekortkomingen.

Het gespreksonderwerp vormde een tentoonstelling over de datapunten in een gebied binnen een straal van 400 meter rondom onze locatie in een leeg V&D winkelpand. In juni 2017 begonnen we met het inventariseren van de datasets in het onderzoeksgebied waar de gemeente Eindhoven controle over heeft. Welke data wordt waar en met welk doel verzameld? En in hoeverre is deze data openbaar toegankelijk?

In een door informatie-ontwerper Richard Vijgen vormgegeven datapanorama zag het publiek uiteindelijk het begin van een niet eerder gevisualiseerd beeld van de smart city ambities in Eindhoven. Het panorama was overduidelijk niet volledig, maar gaf wel een nauwkeurig overzicht van honderden datapunten (locaties van sensoren, camera’s, antennes en clusters van woningen) binnen een straal van 400 meter.

Bij het dataloket voerden we vervolgens het gesprek met bezoekers over de meerwaarde van data. Welke data moest volgens hen worden verzameld? En onder welke voorwaarden zouden zij willen bijdragen? Het tentoonstellingsontwerp was van Koehorst in ’t Veld.

21 – 29 oktober 2017, voormalig V&D-warenhuis Eindhoven

Foto: Gert Jan van Rooij

Naar een smart society

Conclusies programma DATAstudio 2015-2017

Wereldwijd hebben veel steden de ambitie om hun stad schoner, veiliger en efficiënter te maken met behulp van data. Daarvoor worden digitale middelen ingezet die data verwerken, maar in toenemende mate ook data produceren. Het antwoord op steeds meer problemen, waaronder ook sociaal-maatschappelijke vraagstukken, wordt gezocht in het vergaren en analyseren van deze data. Er gaat echter nog weleens wat mis bij het bewaken en interpreteren van data. Bovendien zijn onderwerpen als eenzaamheid en sociale cohesie niet gemakkelijk in data te vangen. Een slimmere samenleving begint daarom niet bij het verzamelen van nog meer data of de ontwikkeling van betere technologie. Een slimmere samenleving begint bij het verzamelen en begrijpen van de vragen en behoeften die relevant zijn voor die samenleving. Het is deze opgave die wij in 2015 tot de kern hebben gemaakt van het programma van de DATAstudio. Hoe kunnen we wensen en veranderingen in de samenleving duiden en wat is de toegevoegde waarde van data daarin? Is het daarnaast mogelijk om het bewustzijn over het gebruik van data bij burgers te vergroten? In hoeverre kunnen we overheid en commerciële partijen tot meer transparantie over hun omgang met data bewegen? Welke nieuwe ontwerpvragen zijn dan nodig? Lees hieronder onze reflectie op het DATAstudio programma (2015-2017) met bijdragen van Dan Hill, Anab Jain, Sukanya Krishnamurthy, Klaas Kuitenbrouwer, Ekim Tan en Linda Vlassenrood (red.), of download de PDF.

Research, exhibition and workshop curated for the 2019 Shenzhen Biennale of Urbanism/Architecture

People’s needs are rarely put at the centre of global data collection. Dalang Fever 3 is a participatory research project aiming to understand the desires and needs of residents in Dalang, a rapidly transforming neighbourhood on the outskirts of Shenzhen. Dalang Fever 3 consists of research, an exhibition and a workshop.

Very little data – except from inaccessible user data – is available on the migrants living and working in this remote and often overlooked area. Het Nieuwe Instituut and the International New Town Institute (INTI) collaborated with Impact Hub Shenzhen to independently collect quantitative and qualitative data anonymously to provide genuine insights and a richer sense of the human interaction, needs and network in the area. The research team collected structural and semi-structural data from 350 people living and working in the research area of Dalang through interviews and online questionnaires.

Dalang Fever 3 proposes the next steps for improving living conditions and the urban environment. A multidisciplinary data and design team with spatial and social expertise will analyse the collected data in a workshop at the biennale, using their different lenses to propose improvements in Dalang. It will be an iterative process that questions the use of data in order to incorporate people’s needs into the continuous transformation of the area. How should we collect data and make it accessible? What spatial, organisational and digital transitions should be instigated?

Exhibition and graphic design: Koehorst in ‘t Veld

21 December 2019 – 8 March 2020: 2019 Shenzhen Biennale of Urbanism/Architecture
Client: Het Nieuwe Instituut + International New Town Institute

Photo: Toon Koehorst