Een theater van land en water

Bijdrage aan de tweede Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam

Het Nederlandse polderlandschap is met haar kaarsrechte sloten, dijken, molens, stolpboerderijen en koeien wereldberoemd. Dit landschap staat echter onder druk. Een oprukkende verstedelijking, maar ook ontwikkelingen in de agrarische sector en de waterberging, zullen van grote invloed zijn op de toekomstige invulling van het landschap. Door het opnieuw zichtbaar maken van de polders en het benoemen van haar landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten, werd het mogelijk ontwikkelingen in deze gebieden beter te beoordelen.

In de tentoonstelling Polders werd het verleden, het heden en de toekomst van vijftien polders met een nieuwe maquettereeks, historische kaarten, prenten, tekeningen en foto’s geïllustreerd. Het ging daarbij om het transformatieproces van hele bekende polders als de Beemster (1608-1612), de Watergraafsmeer (1629), de Haarlemmermeer (1840-1852) en de IJsselmeerpolders; maar ook de inrichtingsopgave in minder bekende gebieden als de Borsselepolder (1616), Zoetermeerse meerpolder (1614) en Horstermeerpolder (1882) kwam aan bod.

Tentoonstellingsvormgeving en grafisch ontwerp: Traast & Gruson
Onderzoek en uitvoering maquettes: Faculteit bouwkunde TU Delft

27 mei – 4 september 2005
Opdrachtgever: Nederlands Architectuurinstituut (NAi)

Foto’s: Dirk Vroemen