Foto: Matty van Wijnbergen

Biografie

Linda Vlassenrood is een programmaleider en curator met als missie complexe stedelijke vraagstukken – in de meest brede zin van het woord – op een prikkelende manier inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Hiervoor organiseert zij in opdracht van culturele instellingen, gemeentes en commerciële partijen (meerjarige) programma’s bestaande uit advies, onderzoek, publicaties, workshops, tentoonstellingen, educatieve projecten, lezingen of debatten.

Van 2000 tot 2011 werkte ze als curator en hoofd presentatie bij het Nederlands Architectuurinstituut (NAi). Het NAi behoorde tot één van de grootste culturele publieksinstellingen op het gebied van architectuur en stedenbouw ter wereld. In 2004 stelde ze de Nederlandse inzending samen voor de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië.

In 2011 richtte zij Studio Linda Vlassenrood op. Haar ambitie is om een grotere groep dan ingewijden alleen deelgenoot te maken van de ontwikkelingen in de stad. Haar aanpak is dan ook per definitie interdisciplinair. Hierdoor weet ze gemakkelijk ontwerpers uit verschillende disciplines, maar ook ambtenaren, burgers, wetenschappers en andere experts uit binnen- en buitenland met elkaar te verbinden. Bij het International New Town Institute (INTI) werkte ze als programmamanager aan een onderzoeks- en uitwisselingsprogramma met Shenzhen (2012-2020). Voor Het Nieuwe Instituut (HNI) richtte ze zich op data en de slimme samenleving. Het programma van de DATAstudio was een samenwerking tussen HNI en de gemeente Eindhoven (2015-2017). Van 2019 tot 2024 was zij kernteamlid van Stad-Forum, een onafhankelijke denktank die de gemeente Amsterdam adviseerde over stedelijke ontwikkeling.

Momenteel leidt ze het tweejarig onderzoek Transition-Scapes bij het lectoraat Civic Interaction Design aan de Hogeschool van Amsterdam en is ze als programmaleider betrokken bij het Nationaal Renovatieplatform (NRP). Verder werkt ze aan een proefschrift met de werktitel Verdwijnen in het werk. De betekenis van stedenbouwkundige Jakoba Mulder (1900-1988) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tevens is zij voorzitter van het bestuur van TAAK. Zij is naar aanleiding van haar werkzaamheden een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland en heeft tal van publicaties op haar naam staan.