Foto: Matty van Wijnbergen

Biografie

Linda Vlassenrood is een programmaleider en curator met als missie complexe stedelijke vraagstukken – in de meest brede zin van het woord – op een prikkelende manier inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Hiervoor organiseert zij in opdracht van culturele instellingen, gemeentes en commerciële partijen (meerjarige) programma’s bestaande uit advies, onderzoek, publicaties, workshops, tentoonstellingen, educatieve projecten, lezingen of debatten. Haar expertise ligt in het aanscherpen van de vraag en het vervolgens samenstellen van het meest geschikte middel of traject waarin het bespreken, onderzoeken of ontwerpen van oplossingen centraal staat.

Haar ambitie is om een grotere groep dan ingewijden alleen deelgenoot te maken van de ontwikkelingen in de stad. Haar aanpak is dan ook per definitie interdisciplinair. Hierdoor weet ze gemakkelijk ontwerpers uit verschillende disciplines, maar ook ambtenaren, burgers, wetenschappers en andere experts uit binnen- en buitenland met elkaar te verbinden. In haar rol als programmaleider en curator combineert zij meerdere sterke eigenschappen: creativiteit, analytisch en strategisch inzicht, ondernemingszin, doorzettingsvermogen en energie. In de afgelopen jaren richtte ze zich op data en de slimme samenleving en de (her)ontwikkeling van nieuwe steden in met name China.

Van 2000 tot 2011 werkte ze als curator en hoofd presentatie bij het Nederlands Architectuurinstituut (NAi). Het NAi behoorde tot één van de grootste culturele publieksinstellingen op het gebied van architectuur en stedenbouw ter wereld. In 2004 stelde ze de Nederlandse inzending samen voor de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië. In 2011 richtte zij Studio Linda Vlassenrood op en werkte sindsdien ook als programmamanager bij het International New Town Institute (INTI) voor de samenwerking in China. Zij is kernteamlid van Stad-Forum, een onafhankelijke denktank die de gemeente Amsterdam adviseert over stedelijke ontwikkeling. Verder is zij voorzitter van het bestuur van TAAK. Zij is naar aanleiding van haar werkzaamheden een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland en heeft tal van publicaties op haar naam staan.